Allow Background Music?

Yes No
Loading...

ITAPA dopytové výzvy OPII PO7

Prezentácia dopytových výziev na ITAPA 2019, Martin Bezek, Oddelenie programovej kancelárie, ÚPPVII

Martin Bezek | September 19, 2019

Made with VISME